Bữa ăn sáng

  • 35689c8c-dc9d-4341-bc54-b3bccd9d092c
  • 35689c8c-dc9d-4341-bc54-b3bccd9d092c
  • 35689c8c-dc9d-4341-bc54-b3bccd9d092c
  • 35689c8c-dc9d-4341-bc54-b3bccd9d092c
  • 35689c8c-dc9d-4341-bc54-b3bccd9d092c

Buổi sáng tại Takayama với Ăn sáng Nhật Bản khỏe mạnh

-1-1-2.jpg
Nếu đặt phòng của bạn là bữa sáng, không bỏ bữa sáng của chúng tôi vào sáng hôm sau. Nó được phục vụ trong một số lượng lớn vì vậy nếu bạn là một ăn lớn, xin vui lòng không lo lắng. Chúng tôi có cả hai bữa ăn Nhật Bản và phương Tây vì vậy xin vui lòng không ngần ngại thông báo cho chúng tôi sở thích của bạn khi đặt phòng.

* DỊCH VỤ CƯ TRÚ sẽ được chấm dứt *
Dịch vụ ăn tối của chúng tôi sẽ được cung cấp cho đến cuối tháng 10 và sẽ không có sẵn từ ngày trở đi. Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của bạn.